Företagsfrukost med energitema

Syftet är att öka intresset för energifrågor på företag vilket i sin tur ska leda till genomförande av energieffektiviserande åtgärder inom verksamheten.

Företagsfrukost med energitema

Inom verksamheten på ett företag finns det ofta en stor potential för energieffektivisering. Som ett steg i att väcka intresset för energifrågor samt som en del i arbetet för energirådgivarna att skapa nya kontaktytor mot denna målgrupp genomförs projektet frukost/lunch träffar med energieffektivieringstema.

Energiråd Väst har tillsammans med CMF tagit fram ett koncept för träffarna. I samband med detta tas material fram för att kunna genomföra en frukost/lunch träff. Genom att öka intresset för energifrågor på företag är målet att detta ska i sin tur leda till genomförande av energieffektiviserande åtgärder inom verksamheten.