Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag

En förstudie kring vilka faktorer som gör energiprojekt riktade till företag framgångrika. Projekt slutförda 2007 - 2012 av regionala energikontor och finansierade av Energimyndigheten studerades.

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag

Målet med denna studie är att den ska underlätta vid utveckling av projektet riktade till målgruppen små- och medelstora företag. Målgruppen är i första hand de regionala energikontoren och Energimyndigheten.

Studien har genomförts av Hållbar utveckling Väst (projektledare) och Norrbottens energikontor. Energikontoren Sverige (tidigare FSEK) var projektägare och Energimyndigheten finansierade.

Läs gärna rapporten från studien. Resultatet av studien kan sammanfattas i nio rekommendationer. Dessa rekommendationer bygger på genomläsning av projektrapporter och intervjuer med personer som varit verksamma i projektet riktade till målgruppen små- och medelstora företag som energikontoren deltagit i. De nio rekommendationerna kan sammanfattas enligt nedan:

1. Lär känna målgruppen och skapa personliga kontakter.

2. Definiera målgruppen så tydligt som möjligt.

3. Utveckla projekt tillsammans med målgruppen och andra aktörer.

4. Genomför projekt i samverkan med målgrupp och andra aktörer.

5. Skapa kontinuitet genom läroprojekt och fortsättningsprojekt.

6. Var affärsmässig och professionell i bemötandet av målgruppen.

7. Ge kontinuerligt stöd till företag.

8. Utnyttja befintliga nätverk och forum för målgruppen.

9. Genomför en riskanalys i ett tidigt stadium av projektet.