Förstudie Green Lean

En förstudie som syftar till att utreda möjligheten att utveckla delar av verktygen i Lean för att användas på miljöområdet under namnet "Green Lean".

Förstudie Green Lean

Syfte

Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna till att utveckla delar av verktygen i Lean till "Green Lean".

Idén kommer från Färgelanda kommun, som redan arbetar utifrån Lean-konceptet. I samband med att kommunen nyligen infört ett kommunalt miljöledningssystem såg man ett behov av att stärka underifrånperspektivet.

På det sätt Lean används i Färgelanda (på arbetsplatsnivå) skulle det vara en mycket stor vinst om även miljöområdet ingick i verktyget och att det då döptes om till "Green Lean".

Kommunen har tidigare samverkat i Lean-arbetet med några grannkommuner, några större företag i kommunen och Chalmers. 

Om Lean-konceptet

Ledningssystemet Lean produktion baseras på principen att mer kan produceras med mindre: mindre mänskliga ansträngningar, färre maskiner och utrustningar, mindre tid, mindre ytor, mindre slöseri för att förse kunder med exakt vad de vill ha och när de vill ha det.

Principerna och verktygen kommer ursprungligen från Japan och Toyota och hade främst syftet att förbättra tillverkningsprocesser. Numera används Lean även i tjänstesektorn och i offentlig verksamhet.