Hållbar planering

Inspiration, nya perspektiv och gemensamma utgångspunkter för nyckelpersoner i den kommunala planeringen

Hållbar planering - inspiration och nya perspektiv

Transportsnål samhällsplanering är ett måste för att nå klimatmålen till 2030. Detta projekt riktar sig till kommunernas nyckelpersoner i planering för hållbara transporter. Syftet är att ge inspiration, nya perspektiv och gemensamma utgångspunkter i planeringsarbetet.

Målgruppen för projektet är tjänstemän och politiker med olika funktioner så som planerare, miljöstrateg, trafikingenjör och folkhälsosamordnare. Projektet erbjuder deltagarna komptetensutveckling, erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och ökad förståelse för kollegornas arbetsförutsättningar.

I projektet deltar följande 12 kommuner:

 • Munkedal
 • Borås
 • Trollhättan
 • Falköping
 • Öckerö
 • Lilla Edet
 • Lerum
 • Hjo
 • Bollebygd
 • Kungälv
 • Tranemo
 • Kungsbacka

Läs mer eller ladda ner metoder och resultat från workshop 1 om spelregler för hållbar planering, workshop 2 om visualisering och studieresan!

Ämnen

Relaterade nyheter

Lyckad studieresa i Hållbar Planering!

Mycket lyckad studieresa i Hållbar planering med fokus på energi.

Många goda exempel på studieresa om hållbar transportplanering

57 personer från 18 kommuner i Västra Götaland och Halland deltog på studieresan med tema hållbar transportplanering som gick av stapeln i början av september. Under fyra intensiva dagar besökte vi ett par föregångsstäder i Nederländerna - Utrecht och Houten - och gjorde kortare nedslag i Köpenhamn och Hamburg på vägen dit och hem.

Kreativ atmosfär på den andra workshopen om hållbar transportplanering

Projektet ”Hållbar planering – inspiration och nya perspektiv” hade sin första workshop den 14 mars som blev en bra kick-off. Den 4 juni var det dags för uppföljningen.

Följ med på studieresa om hållbar transportplanering!

Nu kan du anmäla dig till studieresan i projektet Hållbar planering! 3-6 september reser vi till Köpenhamn, Utrecht, Houten och Hamburg som alla är föregångare när det gäller att planera för alternativ till bilen.

Stort engagemang på workshop om hållbar transportplanering

Projektet ”Hållbar planering – inspiration och nya perspektiv” körde igång på allvar 14 mars. Då träffades drygt 40 deltagare från tolv kommuner för projektets första workshop. Dagen bestod framförallt av gruppövningar, där spelregler och omvärldsfaktorer som påverkar hållbar transportplanering utforskades.

Stort intresse för transportsnål samhällsplanering

Intresset har varit stort för projektet Hållbar planering - inspiration och nya perspektiv. Hela åtta kommuner har redan anmält sig. Projektet består av två workshopdagar samt en studieresa inom hållbar transportplanering och riktar sig till kommunala tjänstemän och politiker på området.