Hållbar planering

Inspiration, nya perspektiv och gemensamma utgångspunkter för nyckelpersoner i den kommunala planeringen

Hållbar planering - inspiration och nya perspektiv

Transportsnål samhällsplanering är ett måste för att nå klimatmålen till 2030. Detta projekt riktar sig till kommunernas nyckelpersoner i planering för hållbara transporter. Syftet är att ge inspiration, nya perspektiv och gemensamma utgångspunkter i planeringsarbetet.

Målgruppen för projektet är tjänstemän och politiker med olika funktioner så som planerare, miljöstrateg, trafikingenjör och folkhälsosamordnare. Projektet erbjuder deltagarna komptetensutveckling, erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och ökad förståelse för kollegornas arbetsförutsättningar.

I projektet deltar följande 12 kommuner:

 • Munkedal
 • Borås
 • Trollhättan
 • Falköping
 • Öckerö
 • Lilla Edet
 • Lerum
 • Hjo
 • Bollebygd
 • Kungälv
 • Tranemo
 • Kungsbacka

Läs mer eller ladda ner metoder och resultat från workshop 1 om spelregler för hållbar planering, workshop 2 om visualisering och studieresan!

Relaterade nyheter

Lyckad studieresa i Hållbar Planering!

Mycket lyckad studieresa i Hållbar planering med fokus på energi.

Många goda exempel på studieresa om hållbar transportplanering

57 personer från 18 kommuner i Västra Götaland och Halland deltog på studieresan med tema hållbar transportplanering som gick av stapeln i början av september. Under fyra intensiva dagar besökte vi ett par föregångsstäder i Nederländerna - Utrecht och Houten - och gjorde kortare nedslag i Köpenhamn och Hamburg på vägen dit och hem.

Kreativ atmosfär på den andra workshopen om hållbar transportplanering

Projektet ”Hållbar planering – inspiration och nya perspektiv” hade sin första workshop den 14 mars som blev en bra kick-off. Den 4 juni var det dags för uppföljningen. Drygt 50 deltagare från tolv kommuner träffades för projektets andra workshop, där de i grupp fick jobba med ett av dem på förhand valt område i sin kommun. Temat för dagen var visualisering, och grupperna fick i olika steg arbeta emot ett synligt resultat. Dessa ställdes ut på en minimässa där deltagarna gick runt och diskuterade varandras områden och lösningar. 

Alla projekt