Horizon 2020

EU:s ramprogram för forskning och innovation. Företag och offentliga organisationer kan söka stöd från Horizon för att genomföra innovations- och forskningsprogram. Hållbar utveckling Väst jobbar med att sprida information om programmet och därmed öka antalet ansökningar i Västra Götaland.
h2020.jpg

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för innovationer och forskning. Det innebär att företag, kommuner och andra organisationer kan söka medel från Horizon för att genomföra olika innovationsprojekt. Mellan 2014 och 2020 ska 80 miljarder Euro fördelas på olika projekt.

Forskningsområden

Programmet är indelat i olika prioriteringar och det är främst i Samhälleliga utmaningar som det finns möjlighet för företag och offentliga organisationer att bli involverade i projekt. Några av de utmaningar som identifierats är Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande, Smarta, gröna och integrerade transporter samt Säker, ren och effektiv energi. Programmet stöttar forskning på olika nivåer. En viktig del är "lyckad etablering", där offentliga organisationer ofta är betydelsefulla projektpartners.

Att söka stöd

Målet med Horisont 2020 är att sammanföra privat sektor, offentlig sektor och akademi för att underlätta innovation. Därmed krävs vanligtvis minst två projektpartners. Att skriva och skicka in en ansökan kräver mycket arbete i sig, men om projektet är tillräckligt bra och delas med relevanta projektpartners finns stora möjligheter till ett lyckat projekt. Oavsett om stödet beviljas eller inte så kan arbetet leda till ett stort, internationellt kontaktnät.

Hållbar utveckling Västs roll

Hållbar utveckling Västs uppdrag är att informera om en av de samhälleliga utmaningar som identifierats, nämligen Säker, ren och effektiv energi. Genom två informationsseminarier under hösten 2017 hoppas vi kunna bidra till att fler organisationer i Västra Götaland ansöker om stödet fram till 2020.

Höstens seminarier:

Borås den 13 oktober

Trollhättan den 22 november

Inbjudan hittar du kalendariet till höger.

Mer information om Horizon 2020 finns att läsa på programets officiella portal.