Innovative Thinking

Tanken är att samhällets olika aktörer ska arbeta tillsammans för att samhällets energianvändning ska bli hållbar.

Innovative Thinking

Dals-Eds och Tanums kommuner deltar tillsammans med Hållbar utveckling Väst i EU-projektet Innovative Thinking för samarbete mellan myndigheter, näringsliv och andra aktörer kring energiplanering. Europeiska kommuner och regioner ska ta fram energistrategier och handlingsplaner med konkreta åtgärder gemensamt med företag, organisationer och andra nyckelaktörer på sin ort. Tanken är att samhällets olika aktörer ska arbeta tillsammans för att samhällets energianvändning ska bli hållbar.

Dals-Eds kommun är koordinator för projektet som har 14 deltagare från Sverige, Bulgarien, Italien, Lettland, Nederländerna, Spanien och Storbritannien.

Den 15 maj 2009 hölls workshopen Hållbar landsbygsutveckling med energi som drivkraft i Tanum. Här finner du dokument från workshopen.

Projekthemsida: www.innovativethinking.eu