KOMTOP - Kommunala Totalprojekt i praktiken

Projektet kommunala Totalprojekt i praktiken ska ge stöd åt 10 kommuner att genomföra ett Totalprojekt och därmed öka deltagarnas förmåga att implementera energibesparingsåtgärder.

KOMTOP - Kommunala Totalprojekt i praktiken

Totalprojekt har visat sig vara ett effektivt verktyg för att uppnå höga energibesparingar i byggnader. Metoden ger också bra beslutsunderlag samt utgör en god grund för ett systematiskt energieffektiviseringsarbete.

Projektet kommunala Totalprojekt i praktiken ska ge stöd åt 10 kommuner att genomföra ett Totalprojekt och därmed öka deltagarnas förmåga att implementera energibesparingsåtgärder samt stärka och stödja deras möjligheter att arbeta systematiskt med sitt energieffektiviseringsarbete.

Relaterade nyheter

Startseminarie för KOMTOP genomfört

Tisdagen den 5 november genomfördes startseminariet för Länsstyrelsen i Västra Götalands senaste satsning på Totalprojekt i länet. Med detta så är möjligheterna att anmäla sig till projektet öppna.