Kvarnen

Projektet Kvarnen är en förstudie tillsammans med Mariestads kommun som går ut på att undersöka möjligheterna till att bilda ett upplevelsecenter med energitema i Mariestad.

Kvarnen

Projektet Kvarnen är en förstudie tillsammans med Mariestads kommun som går ut på att undersöka möjligheterna till att bilda ett upplevelsecenter med energitema i Mariestad. Målet är att skapa ett spännande upplevelsecenter som genom upplevda experiment bidrar till energismartare människor och ett hållbart samhälle.

Arbetsnamnet Kvarnen kommer från tanken om att upplevelsecentret placeras i en gammal kvarnbyggnad som ligger över ån Tidan i centrala Mariestad.

Upplevelsecentret ska fokusera på ny teknik och på framtidens energilösningar, det ska även inspirera till kreativt tänkade utanför givna ramar.