Lärarhandledning för en resepolicy

Projektet syftar till att lärare och elever tillsammans arbetar fram en egen resepolicy som klassen sedan följer.

Skolklasser tar fram sin egen resepolicy med hjälp av ett metodmaterial

Handledningen Klassens egen resepolicy är ett hjälpmedel för lärare som ska arbeta med ämnesområdena energi, miljö och teknik i årskurs 7-9. Uppgifterna i arbetet är kopplade till LGR11 i ämnena biologi, geografi, matematik och teknik. Arbetet går ut på att klassen tar fram sin egen resepolicy, som de sedan följer under minst tre veckor.

Syftet med Klassens egen resepolicy är att eleverna ska få ökad medvetenhet om resvanors betydelse för miljön och sin egen hälsa.
Klassens egen resepolicy är ett brett och flexibelt material som enkelt kan anpassas till olika undervisningsupplägg. Genom att arbeta med ett ämne som rör ungas vardag knyts hållbarhetsfrågor till något konkret som eleverna kan relatera till.

Handledningen är framtagen av Hållbar utveckling Väst i samarbete med Pedagogiskt Centrum, med stöd från Energimyndigheten.

Handledningen testades under hösten 2012 av tre klasser i regionen, och har därefter reviderats och uppdaterats baserat på deras synpunkter.

Den färdiga handledningen finns att ladda ner här.

Relaterade nyheter

Lärarhandledning för resepolicy - nu avslutas projektet

Nu avslutas projektet Lärarhandledning för en resepolicy. Handledningen är klar sedan i somras och nu är projektet även slutrapporterat till Energimyndigheten. Som avslutning kommer resultaten från projektet att presenteras på SWEPOMMs nätverksträff i Helsingborg i december.

Lärarhandledning finns nu att ladda ner!

Nu finns den färdiga lärarhandledningen "Klassens egen resepolicy" att ladda ner!

Lärarhandledningen "Klassens egen resepolicy" klar i textversion

Nu finns en färdig textversion av lärarhandledningen Klassens egen resepolicy! Handledningen är ett hjälpmedel för lärare som ska arbeta med ämnesområdena energi, miljö och teknik i årskurs 7-9. Uppgifterna i arbetet är kopplade till LGR11 i ämnena biologi, geografi, matematik och teknik. Arbetet går ut på att klassen tar fram sin egen resepolicy, som de sedan följer under minst tre veckor.

Skolklasser tar fram egen resepolicy

Organisationer som varit långsamma med att ta fram resepolicys kan nu bli omsprungna av skolelever. Under höstterminen tar tre skolklasser i regionen fram en egen resepolicy med hjälp av ett nytt verktyg. På köpet har eleverna fått nya kunskaper om kopplingen mellan transporter, klimat och hälsa.

Högstadieklasser sökes till nytt projekt om hållbart resande

HUV startar ett projekt för att ta fram en metod för att arbeta med transportfrågor i skolundervisningen, som ett skolprojekt.