Marknadsöversikt: Energieffektiva småhus

Konsumentriktad marknadsöversikt över vilka småhustillverkare som kan leverera energieffektiv småhus.

Marknadsöversikt: Energieffektiva småhus

Syftet med detta projekt var att kartlägga vilka småhustillverkare på marknaden som kan erbjuda energieffektiva hus till privatpersoner. Resultatet används dels av energi- och klimatrådgivarna vid rådgivning till potentiella nybyggare och dels som ett sätt att få media intresserade av frågan. I förlängningen hoppas vi att uppmärksamheten gör att fler småhusföretag satsar på att erbjuda energieffektiva hus.

Genomförandet skedde i flera steg. Först gjordes en kartläggning över vilka småhustillverkare det finns i Sverige. Efter telefonsamtal till dessa skickades en enkät ut. Svaren sammanställdes till en marknadsöversikt som spreds via hemsidor och till alla energi- och klimatrådgivare. Den färdiga översikten hittar ni under dokument.