Miljömål i näringslivet

Syftet med projektet Miljömål i näringslivet är att hitta dialogformer som skapar ömsesidig förståelse för målsättningar, drivkrafter och förutsättningar för miljömålsarbetet i kommun och näringsliv.

Miljömål i näringslivet

Vilka metoder och verktyg kan stärka den lokala samverkan för ett bra miljömålsarbete? Frågan ställs i projektet "Kommunala näringslivskontor som länk i företagens arbete med miljökvalitetsmålen". Syftet är att hitta dialogformer som skapar ömsesidig förståelse för målsättningar, drivkrafter och förutsättningar för miljömålsarbetet i kommun och näringsliv. Projektet ska ses som en start till en fortsatt framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv i det lokala miljömålsarbetet.

Projektet har under 2010 genomfört följande aktiviteter:

  • Företag från Trollhättan, DalsEd, Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda har bjudits in till dialogträffar med fokus "Energi & transporter" respektive "Kemikalier".

  • I Falköping har företag bjudits in att delta i workshop för att ta fram målsättningar för en ny energi- och klimatplan.

  • Vid en nätverksträff med kommunala miljöstrateger presenterade Volvo Logistics samt lager 157:s miljöarbete för att ge miljöstrateger inblick i näringslivets förutsättningar för miljöarbete.

  • Kommunala miljöstrateger har arbetat med ett gemensamt koncept för kommunikation om miljömålen för beslutsfattande politiker och chefstjänstemän.

  • Intervjuundersökning kring hur företag, näringslivssamordnare, miljöstrateger och energi- och klimatrådgivare tänker om samverkan och stöttning kring miljömålsarbetet.

Under fliken dokument hittar du projektets slutrapport.