Miljömålsdagar hösten 2009

Miljömålsdagarna anordnas i samarbete med länsstyrelsen Västra Götalands län och riktar sig till kommuner och näringsliv för att ge information och möjlighet till diskussion kring det aktuella läget för miljömålsarbetet i länet.

Miljömålsdagar hösten 2009

Länsstyrelsen Västra Götalands län arrangerar hösten 2009 i samarbete med Hållbar utveckling Väst fyra träffar om miljömålsarbetet. Kommuner och näringsliv bjuds in för information och diskussion kring det aktuella läget med miljömålsarbetet i länet, hur Västra Götaland kan bli framgångsrikt och hur vi alla kan vinna på det.

Miljömålsdagarna:

Miljömål, uppföljning och åtgärder, Skövde, 2/11

Klimatsmarta företag och kommuner, Uddevalla, 3/11

Natur och kultur - sociala värden och affärsidéer, Göteborg, 6/11

Giftfri miljö - strategier för att minska riskerna, Borås, 13/11