Miljömålsstöd för kommuner

Projektet siktar på att ta fram ett material som kan fungera som stöd för kommunerna i deras miljömålsarbete

Miljömålsstöd för kommuner

Kommunen är en viktig aktör i arbetet med att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Syftet med projektet är att ge kommuner stöd i sitt miljömålsarbete.

Målet är att ta fram ett material som kan fungera som stöd för kommunerna i deras miljömålsarbete. Materialet som tas fram ska kunna användas av miljömålssamordnare i kommunen för att ge vägledning och inspiration i hur de kan använda det nationella och regionala miljömålssystemet i det kommunala miljöarbetet.