Nätverk för förnybar värme

Projektet syftar till att lyfta fram sol- och pelletslösningar. Genom bildande av regionala nätverk, ökad kompetens hos nätverksmedlemmar och information om förnybara värmesystem till allmänheten vill vi få fler användare av värmesystem att välja sol- och pelletslösningar

Nätverk för förnybar värme

 Nätverket för förnybar värme är en nationell satsning som drivs av Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) tillsammans med pellets- och solbranschorganisationerna (Svensk Solenergi, Svebio, Pellsam och PiR), med stöd av Energimyndigheten. I Västra Götaland drivs projektet av Hållbar utveckling Väst, regionalt energikontor i länet.

Projektet syftar till att lyfta fram sol- och pelletslösningar. Genom bildande av regionala nätverk, ökad kompetens hos nätverksmedlemmar och information om förnybara värmesystem till allmänheten vill vi få fler användare av värmesystem att välja sol- och pelletslösningar.

Nätverken består av energikontor, energi- och klimatrådgivare, tillverkare, återförsäljare och installatörer av sol- och pelletsprodukter och – system, råvaruleverantörer, skorstensfejarmästare, tekniska konsulter m fl.

Nätverkets medlemmar informeras inom tekniker kring kombinationssystem och inom säljande kommunikation. Dessutom arbetar de tillsammans för att sprida goda exempel och anordna aktiviteter för allmänheten i syfte att öka kunskapen om kombisystem samt få fler att välja dessa.

Information och dokument som togs fram för den första träffen hittar du här (till höger, under "dokument")