Nätverk för förnybar värme

Projektet syftar till att lyfta fram sol- och pelletslösningar. Genom bildande av regionala nätverk, ökad kompetens hos nätverksmedlemmar och information om förnybara värmesystem till allmänheten vill vi få fler användare av värmesystem att välja sol- och pelletslösningar

Nätverk för förnybar värme

 Nätverket för förnybar värme är en nationell satsning som drivs av Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) tillsammans med pellets- och solbranschorganisationerna (Svensk Solenergi, Svebio, Pellsam och PiR), med stöd av Energimyndigheten. I Västra Götaland drivs projektet av Hållbar utveckling Väst, regionalt energikontor i länet.

Projektet syftar till att lyfta fram sol- och pelletslösningar. Genom bildande av regionala nätverk, ökad kompetens hos nätverksmedlemmar och information om förnybara värmesystem till allmänheten vill vi få fler användare av värmesystem att välja sol- och pelletslösningar.

Nätverken består av energikontor, energi- och klimatrådgivare, tillverkare, återförsäljare och installatörer av sol- och pelletsprodukter och – system, råvaruleverantörer, skorstensfejarmästare, tekniska konsulter m fl.

Nätverkets medlemmar informeras inom tekniker kring kombinationssystem och inom säljande kommunikation. Dessutom arbetar de tillsammans för att sprida goda exempel och anordna aktiviteter för allmänheten i syfte att öka kunskapen om kombisystem samt få fler att välja dessa.

Information och dokument som togs fram för den första träffen hittar du här (till höger, under "dokument")

Alla projekt