Ökad transportrådgivning

Projektet Ökad transportrådgivning ska stärka landets energi- och klimatrådgivare och energikontor inom transportrådgivning.

Projektet Ökad transportrådgivning ska stärka landets energi- och klimatrådgivare och energikontor i transportrådgivning.

Klokbok - recept för hållbara transporter
Nu finns handboken "Klokbok - recept för hållbara transporter" där du som energi- och klimatrådgivare får inspiration och tips om hur du kan arbeta med transport-rådgivning. Handboken kommer till hösten också komma ut i en tryckt version.

 

Ladda ner boken

Klokbok - recept för hållbara resor

 

Projektet: Utökad transportrådgivning
I projektet ingår att kartlägga vilka framgångsrika transportrådgivnings-aktiviteter som genomförts i landet samt att ge ut en handbok om hur man genomför och utvärderar sådana aktiviteter. I projektet ingår även att varje energikontor ska genomföra två aktiviteter tillsammans med energi- och klimatrådgivarna i respektive region inom projektperioden samt utvärdera dessa under maj - september 2012. 

Projektet är ett gemensamt projekt för FSEK – Föreningen Sveriges Regionala Energikontor och finansieras av Energimyndigheten. Projektet leds av Energikontoret Regionförbundet Örebro. I projektgruppen ingår även Hållbar utveckling Väst, Energikontor Sydost och Energirådgivningen Kommunförbundet Stockholms län.

Om du som energi- och klimatrådgivare är intresserad av att testa transportrådgivningsaktiviteter inom ramen för projektet eller vill delta i projektets proaktiva referensgrupp, kontakta Max Vretborn.

Ämnen

Relaterade nyheter

Klokbok - recept för hållbara transporter

Nu finns handboken "Klokbok - recept för hållbara transporter" där du som energi- och klimatrådgivare får inspiration och tips om hur du kan arbeta med transport-rådgivning. Handboken kommer till hösten också komma ut i en tryckt version.

Ökad transportrådgivning

Nu ska transportrådgivningen från landets energi- och klimatrådgivare ökas och förbättras.