Pelletsvärme Framtidsvärme II

Syftar till att öka intresset för pellets genom information och utbildning.

Pelletsvärme Framtidsvärme II

Pelletsvärme Framtidsvärme II är uppföljaren till projektet med liknande namn som genomfördes i stora delar av landet för några år sedan.

I projektet har följande aktiviteter genomförts:

Riktad informationsinsats om Pellets- och solvärmesystem till bostadsområdet Södra Bestorp i Falköping.

Föredrag om Pellets i samband med Energimässan i Falköping.

Utbildning om Pellets och Pellsam för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Västra Götaland.