Projekt Hållbar utveckling Väst 2005 - 2008

Projektet Hållbar utveckling Väst, HUT Väst, pågick från april 2005 till mars 2008 och var ett regionalt projekt som syftade till att stimulera kommuner i Västra Götalandsregionen i deras arbete mot en hållbar utveckling. 29 kommuner i regionen samverkade inom projektet.

Projekt HUT Väst 2005 - 2008

Projektet Hållbar utveckling Väst, HUT Väst, pågick från april 2005 till mars 2008 och var ett regionalt projekt som syftade till att stimulera kommuner i Västra Götalandsregionen i deras arbete mot en hållbar utveckling. 29 kommuner i regionen samverkade inom projektet.

Projektet avslutet - men fortsätter

Den här projektsidan fungerar som ett arkiv av material från projektet HUT Väst som avslutades våren 2008. Rapportera gärna eventuella länkar som ej fungerar till Erik André.

Energiråd Väst och Hållbar utveckling Väst går ihop.

Energiråd Väst, energikontor i Västra Götaland, breddar verksamheten och går ihop med Hållbar utveckling Väst. Namnet på den nya verksamheten blir Hållbar utveckling Väst. Nya Hållbar utveckling Väst fortsätter att vara ett regionalt energikontor för Västra Götaland på uppdrag från Energimyndigheten. Vi kommer också att fortsätta att samordna de nätverk av energi- och klimatrådgivare och miljösamordnare som Energiråd Väst respektive det nu avslutade projektet Hållbar utveckling Väst, har gjort.

Inom projektet Hållbar utveckling Väst arbetar vi med fokusområdena lokal planering för hållbarhet, transporter samt energi och inom respektive fokusområde med ett eller flera delprojekt. I de olika delprojekten arbetade man med stöd av projektledare kring olika frågeställningar i arbetsgrupper.

Vissa delprojekt fortsätter under 2008 trots att moderprojektet är avslutat.