Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och sänka kostnaderna för energi, minska klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. Hållbar utveckling Väst kan hjälpa ditt företag att söka stöd för, genomföra en energikartläggning och hitta rätt kompetens för att genomföra åtgärder.

Vi hjälper företag att söka stöd för och genomföra energikartläggningar

Läs mer om energikartläggningsstöd för företagLäs mer om energikartläggningsstöd för företagEn energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och innehåller förslag på hur energianvändningen kan effektiviseras.
Stöd för energikartläggning är ett finansiellt stöd för dig som vill få koll på ditt företags energianvändning.

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd.

Energikartläggningen kan genomföras av någon på ditt företag om den kompetensen finns och stödet kan då bidra med att finansiera personalkostnaden för detta. Vanligast är dock att ta in en konsult som genomför energikartläggningen och stödet används då till detta.

Resultatet av en energikartläggning blir en rapport som visar på energianvändningen idag samt ger förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

Vem kan få stödet?

För att vara berättigad till stödet ska företaget ha en årlig energianvändning om minst 300 MWh. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan också få stöd.

Hållbar utveckling Väst hjälper ditt företag i energiarbetet, med att ansöka om energikartläggningsstöd och . Du som företagare är välkommen att höra av dig för att få vägledning inför, under och efter genomförandet av en energikartläggning.
Läs mer om hur mycket stöd ditt företag bör söka.

Vi erbjuder hjälp och stöd

Vi erbjuder stöd och hjälp till små och medelstora företag i regionen inför, under och efter det att ditt företag ansökt om stöd för energikartläggning. Vi kan till exempel hjälpa till vid ansökan av stödet till Energimyndigheten eller med en kravspecifikation till en energikonsult. Vi anordnar seminarier med olika typer av inriktningar och informerar företag om de stöd som erbjuds för att arbeta med energieffektivisering.

Efter energikartläggningen stöttar vi ditt företag i det fortsatta energiarbetet. Med andra ord hjälper vi dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Stödet söks via Energimyndigheten och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.

Relaterade nyheter

”För sjöfarten finns det bara saker att vinna på att energieffektivisera"

Hallå, Peter Olsson, ordförande för Svenska Fiskares Producentorganisation (SFPO), den 12 och 19 maj arrangerar ni tillsammans med Hållbar Utveckling Väst seminarier om energieffektiv sjöfart, varför är det viktigt för sjöfarten att arbeta med energieffektivisering?

Inspirerande dag om hållbar användning av energi inom logi

Med rätt verktyg kan hotell och pensionat mer än halvera sin energianvändning. Det berättade föreläsarna på den första seminariedagen av tre om Logi & Energi, arrangerat av Hållbar Utveckling Väst. Bland metoderna för energieffektivisering fanns laddstolpar, solceller och envist gnetande.

"Som trädgårdsmästare kan du inte vara ointresserad av energi"

Utan energieffektivisering hade Hoffrekullens handelsträdgård inte överlevt ekonomiskt. Men med isolering, energivävar och utfasning av oljepannor frodas både verksamheten och växterna. Och nu letar handelsträdgården efter fler områden att spara energi på.

Alla projekt