REKLIM

Projektet REKLIM (Regionala Energikontor och lokalt KLIMatarbete) syftar till att stötta små kommuner med sitt klimatarbete.

Regionala Energikontor och Lokalt Klimatarbete

Projektet REKLIM (Regionala Energikontor och lokalt KLIMatarbete) syftar till att stötta små kommuner med sitt klimatarbete. Projektet är initierat av Naturvårdsverket mot bakgrunden att små kommuner är underrepresenterade i LIP och Klimp program. Avståndet mellan aktiva och inaktiva kommuner ökar också när det gäller klimatarbete, denna trend vill vi nu bryta med hjälp av detta projekt.

Målet är att deltagande kommunerna kommer igång med klimatarbetet och arbetar fram en klimatstrategi (eller energiplan, miljöplan osv). I dokumentet ska det finnas mål för kommunen och handlingsplan för vilka frågor man vill börja jobba med.

Projektet pågår i hela Sverige via de regionala energikontoren i respektive region och pågår fram till och med december 2010. I Västra Götaland har följande kommuner deltagit i de två REKLIMomgångar som genomförts; Bollebygd, Essunga, Herrljunga, Svenljunga, Strömstad och Tanum.