Samordning av regionala mässor 2011

Inom projektet samordnar Hållbar utveckling Väst energi- och klimatrådgivarnas deltagande vid några av de större mässorna inom Västra Götalands län, vilka vänder sig ut mot allmänheten.