SErENADE

SErENADE har som mål att förbättra energirådgivningen i EU genom att utöka räckvidden, omfattningen och kvaliteten på den energirådgivning som ges till hushåll, små och medelstora företag och lokala myndigheter. Det övergripande syftet är att effektivisera energianvändningen och öka användandet av förnybara energikällor.

SErENADE - bättre energiråd i EU

SErENADE avslutades våren 2008. Läs gärna kartläggningen av energirådgivningen i alla EU-länder på SErENADEs egna webbplats, www.energy-advice.org. Där finner du även en databas med olika rådgivningsmetoder från hela EU. 

---

SErENADE har som mål att förbättra energirådgivningen i EU genom att utöka räckvidden, omfattningen och kvaliteten på den energirådgivning som ges till hushåll, små och medelstora företag och lokala myndigheter. Det övergripande syftet är att effektivisera energianvändningen och öka användandet av förnybara energikällor.

SErENADE kommer att resultera i en utvärdering av befintlig energirådgivning i Europa, en verktygslåda för energirådgivning (tillgänglig på nätet) och ett interaktivt energirådgivarforum (som blir basen för ett nätverk för energirådgivare).

 Ett informationsprogram för att nå berörda aktörer i hela EU ska genomföras för att föra fram fördelarna med bra energirådgivning och vilka resurser som finns för att hjälpa både nya och befintliga energirådgivningsaktörer.

Läs mer om projektet, ta del av verktygslådan för energirådgivning och medverka i energirådgivarforumet på SErENADEs egen webbplats, www.energy-advice.org. Energiråd Väst är ett av åtta energikontor från sju EU-länder som deltar i projektet. 

Författarna till detta dokument bär det fulla ansvaret för dess innehåll. Dokumentet representerar inte Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning av informationen i detta dokument.