European Solar Days 2012

Projektet syftar till att sprida kunskap om solenergi och dess fördelar, tydliggöra skillnaden mellan solvärme och solel och sprida kunskap om kombinationssystem sol och andra förnybara tekniker.

90 solenergievenemang i Sverige 1 -13 maj.

European Solar Days  är den största europeiska kampanjen för solenergi någonsin. Under förra året (2011) arrangerades mer än 8 000 aktiviteter i 19 länder, med drygt 600 000 besökare.

I Sverige kommer vi att fokusera informationsinsatserna på att solen kan ge både el och värme samt möjligheter för kombinerade system med andra förnybara tekniker (t ex. pellets). Vi ska också lyfta fram de stödformer som finns tillgängliga. Kampanjen är ett samarbete mellan FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor och Svensk Solenergi, med stöd från Energimyndigheten.

Hållbar utveckling Väst samordnar projektet nationellt. Varje energikontor samordnar kampanjen regionalt och arbetar tillsammans med deras respektive energi- och klimat rådgivare.

Svenska Solenergiföreningen engagerar sina företagsmedlemmar i projektet på olika sätt. Bland annat arrangeras öppet hus hos tillverkarna och de lokala återförsäljarna/installatörerna uppmanas att delta i de mässor och seminarier som energi- och klimatrådgivarna arrangerar.

 

 

Relaterade nyheter

Solenergins potential i fokus under European Solar Days

Hållbar utveckling Väst arrangerar ett seminarium för allmänheten om solenergins framtid, dess potential och möjligheter. Seminariet äger rum torsdag den 10 maj kl 17:15 på Ekocentrum och är en av de aktiviteter som genomförs under European Solar Days.

Snart startar European Solar Days 2012

Den 1-13 maj 2012 genomförs European Solar Days i minst 16 länder runtom i Europa och Sverige deltar igen med en nationell kampanj. European Solar Days är den största solenergikampanjen i Europa och den syftar till att höja medvetandenivån om solenergi hos allmänheten.