Solenergidagarna 2013/2014

Projektet syftar till att sprida kunskap om solenergi och dess fördelar, tydliggöra skillnaden mellan solvärme och solel och sprida kunskap om kombinationssystem sol och andra förnybara tekniker.

Europeisk kampanj som pågår under hela maj månad, då man lyfter fram solenergi på olika sätt.

European Solar Days är den största europeiska kampanjen för solenergi någonsin. Under förra året (2013) arrangerades mer än 6 000 aktiviteter i 21 länder, med drygt 500 000 besökare.

I Sverige arrangerades ca 180 aktiviteter i 20 län med ca 6000 besökare.  Och ytterligare nästan 200 000 uppskattas nås via olika mediaaktiviteter.

Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om solenergi. Vi vill visa vad är för skillnad mellan solel (solceller) och solvärme (solfångare) och dess användningsområden. Vi ska också lyfta fram de stödformer som finns tillgängliga. Kampanjen är ett samarbete mellan Energikontoren Sverige och Svensk Solenergi, med stöd från Energimyndigheten.

Hållbar utveckling Väst tillsammans med Energikontoren Skåne samordnar projektet nationellt. Varje energikontor samordnar kampanjen regionalt och arbetar tillsammans med deras respektive energi- och klimat rådgivare och även andra organisationer.

Svenska Solenergiföreningen engagerar sina företagsmedlemmar i projektet på olika sätt. Bland annat arrangeras öppet hus hos tillverkarna och de lokala återförsäljarna/installatörerna uppmanas att delta i de mässor och seminarier som energi- och klimatrådgivarna arrangerar.

Mer information på www.solardays.se