Storyline

Projektet syftar till att ge högstadieelever en djupare förståelse för energifrågor.

Storyline om energi

Kunskapen om energi är en viktigt del i skolans undervisning. En undersökning som Energimyndigheten gjort i niondeklasser visar att eleverna inte vet tillräckligt om energi. Energirådgivarna på Konsument Göteborg funderade på hur man kunde sprida energikunskapen till skolan.

I samarbete med Ylva Lundin, som är storylinekonsult, har de tagit fram Framtidens Boende - en storyline om energi. Framtidens Boende syftar till att eleverna ska få en djupare förståelse för energifrågor.

Storyline är en pedagogik som bygger på att lärare och elever skapar en berättelse tillsammans, en story. Man utgår från elevernas förkunskaper. Eleverna skapar sina karaktärer i berättelsen vilket hjälper dem att leva sig in i arbetet. Eleverna arbetar över ämnesgränserna när de diskuterar, konstruerar, bygger upp teorier och löser problem. 

Hösten 2004 har skolorna Vallhamra och Ugglum i Partille mycket framgångsrikt genomfört Framtidens boende - en storyline om energi.

Energiråd Väst deltar i projektet genom att hjälpa till med spridningen till andra kommuner i Västra Götaland och i resten av landet.

Mer om storyline-metoden hittar du på www.storyline.se.