Sustainable Energy Week 2011

Projektet syftar till att samordna och synliggöra det arbete som sker i Sverige genom energikontor och de kommunala energi- och klimatrådgivarna inom energieffektivisering.

Sustainable Energy Week 2011

Den 11- 15 april genomförs Sustainable Energy Week runtom i Europa och för första gången deltar Sverige. Projektet leds av FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor. Syftet med projektet är att synliggöra Sverige och det arbete som utförs i landet. Vidare kommer goda samarbeten/samverkans exempel att lyftas fram både på Energiutblick 2011 och på ett seminarium i Bryssel.

Exempel på aktiviteter är mässor, föreläsningar, studiecirklar, torgmöten, öppet hus, tävlingarmm. Nu när det är dags att lägga verksamhetsplanen för nästa år så kan ni passa på att planera in aktiviteter som ni ska genomföra under 2011 till denna period.

Energikontoren samordnar arrangemangen regionalt och stöttar energi- och klimatrådgivarna vid planerandet av de lokala aktiviteterna.