Testcyklisterna

Testcyklisterna ökar kunskapen om att göra omställningen från bil till cykel och inspirerar andra till att göra den omställningen.

Testcyklisterna ökar kunskapen om att göra omställningen från bil till cykel och inspirerar andra till att göra den omställningen.

Projektet Testcyklisterna genomfördes 2014 i samverkan mellan Hållbar Utveckling Väst HUV,Göteborgsregionens kommunalförbund GR och de 7 kommunerna HalmstadAlingsåsMölndal,AleLidköpingLilla Edet och Öckerö. Projektets mål är att inspirera människor till ökad cykling genom att visa hur cykeln kan användas som transportmedel av olika typer av människor och att belysa cykelns fördelar som transportmedel.

Under våren 2014 utsågs 5 testcyklister i respektive kommun, det vill säga totalt 35 personer. Ambitionen var att locka en bredd av personer, allt ifrån studenter till arbetspendlare och pensionärer till småbarnsföräldrar, att delta i projektet. Gemensamt för dessa personer var att de åtog sig att ersätta vardagsbilresor med cykling minst tre dagar i veckan under en testperiod från april till och med oktober 2014.

Med vardagsbilresa menas en resa som görs i vardagen med bil – exempelvis till arbetet, affären, förskolan, fritidsaktiviteter, vänner eller annat.

Som stöd hade testcyklisterna hjälp från en cykelexpert med att välja ut en passande cykel utifrån sina resbehov (exempelvis elcykel, lastcykel, cykelkärra, vikcykel eller trehjuling). De fick dessutom personlig rådgivning och stöd av en transportcoach.

Testcyklisterna fyllde i en resvaneundersökning innan och efter testperioden, rapporterade regelbundet hur mycket de cyklat under perioden och genomgick två hälsoundersökningar, en innan och en efter testperioden.

Deltagarnas erfarenheter från projektet har spridits i media med hjälp av kontakt med lokal press i varje kommun. Det har även gått att följa testcyklisterna via www.testcyklisterna.se.

Projektet finansierades av Energimyndigheten, Västsvenska paketet, Naturskyddsföreningen och EU-kampanjen Do the right Mix.

Inom Testcyklisterna har en film, en broschyr och två rapporter tagits fram. Brochyren och rapporterna hittar du till höger här på sidan. Länkar till dessa hittar du här:

Film

http://youtu.be/Tvh4-KRqC2o

Broschyr

http://hallbarutvecklingvast.se/system/files/testcyklisterna_broschyr_webb_72.pdf

Resultat och erfarenheter

http://hallbarutvecklingvast.se/system/files/testcyklisterna_slutrapport_allman.pdf

Slutrapport

http://hallbarutvecklingvast.se/system/files/testcyklisterna_slutrapport_full.pdf

Ämnen

Relaterade nyheter

Testcyklisterna publicerar film och broschyr!

I projektet Testcyklisterna får 38 vanebilister i Västsverige testa livet som cyklist under ett halvår. Testcyklisterna lovar att ersätta sina vardagsbilresor med cykling minst tre dagar i veckan, och får i utbyte låna en cykel som passar deras behov, exempelvis lastcykel, vikcykel, elcykel eller trehjuling. Här möter du några av Testcyklisterna och hör om deras erfarenheter!

Testcyklisterna väcker intresse internationellt!

Cykelprojektet som Hållbar utveckling Väst driver tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund och sju kommuner har blivit stor succé!