Trafikantveckan 2012/2013

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att underlätta för invånarna att använda dessa alternativ.

Europeiska trafikantveckan - för mångfald i resandet

FSEK har tillsammans med Cykelfrämjandet och Gröna bilister fått medel från Energimyndigheten för att stötta de lokala organisationerna i genomförandet av Trafikantveckan 2012 och 2013. Energi- och klimatrådgivare och kretsar i Cykelfrämjandet ska få konkret stöd i sitt arbete med Trafikantveckan.

Stödet innehåller bland annat arbetstid för planering och genomförande av aktiviteter från de regionala energikontoren. Vi jobbar också för att underlätta kontakterna med media, t.ex. genom att ta fram mallar för pressmeddelanden, debattartiklar och annonser. Dessutom anordnar vi en nationell tävling i sparsam körning mellan kommunerna och håller i webbsidan www.trafikantveckan.nu där man kan få fakta och inspiration samt testa sina kunskaper inom alternativ mobilitet.

Hållbar utveckling Väst representerar FSEK som projektledare för projektet, med stöd av Energikontoret i Skåne.

Ämnen

Relaterade nyheter

Grön pendling och barn och ungas fritidsresor i fokus under årets Trafikantvecka

En tävling för att uppmuntra till grön pendling och en tävling kring barn och ungas fritidsresor är i fokus när Energikontoren Sverige i samarbete med 150 kommuner, Cykelfrämjandet och Naturvårdsverket arrangerar årets trafikantvecka 16-22 september. Totalt genomförs strax över 300 aktiviteter.

Testcyklisterna publicerar film och broschyr!

I projektet Testcyklisterna får 38 vanebilister i Västsverige testa livet som cyklist under ett halvår. Testcyklisterna lovar att ersätta sina vardagsbilresor med cykling minst tre dagar i veckan, och får i utbyte låna en cykel som passar deras behov, exempelvis lastcykel, vikcykel, elcykel eller trehjuling. Här möter du några av Testcyklisterna och hör om deras erfarenheter!

Flash mob i Uddevalla under Trafikantveckan

Under trafikantveckan gjorde elever från Sinclare i Udevalla en så kallad flash mob, för att uppmuntra folk att åka kollektivt.

Ha Trafikantvecka året om!

Munkedal, Tibro, Tranemo och Alingsås är några av de 135 svenska kommuner som nyss avslutat Trafikantveckan, med mängder av aktiviteter för att hjälpa oss alla till sundare, smartare vanor i trafiken. Nu uppmanar vi kommunerna, de lokala företagen och medborgare att ta med sig tänket in i vardagen – ha Trafikantvecka året om!

Västra Götaland: 7 % cykelresor, 4:e sämst i landet – ställ bilen mer!

Strax under 7 % av alla resor i Västra Götaland sker med cykel. Det gör oss till fjärde sämsta länet i landet och klart under rikssnittet på 9 %. Det borde vara bättre, anser Cykelfrämjandet, Energikontoren Sverige och Gröna Bilister.

Trafikantveckan inleds måndag, slår rekord: 135 deltagande kommuner

Årets Trafikantvecka inleds på måndag den 16 september. 135 kommuner deltar enligt Cykelfrämjandet, Gröna Bilister och Energikontoren Sverige – nytt rekord! Temat är ”Ren luft – ditt vägval”.

Se webinariet om Trafikantveckan i efterhand

Missade du webinariet med information och inspiration inför Trafikantveckan 2013? Då kan du istället se det på nätet. Ta del av goda exempel från förra året, handfast stöd till aktiviteter i år och annan matnyttig information.