Trafikantveckan 2014

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att underlätta för invånarna att använda dessa alternativ.

Europeiska trafikantveckan 2014 - Våra gator vårt val!

Energikontoren Sverige har tillsammans med Cykelfrämjandet fått medel från Energimyndigheten för att stötta de lokala organisationerna i genomförandet av Trafikantveckan 2014. Energi- och klimatrådgivare och kretsar i Cykelfrämjandet ska få konkret stöd i sitt arbete med Trafikantveckan.

Stödet innehåller bland annat arbetstid för planering och genomförande av aktiviteter från de regionala energikontoren. Vi jobbar också för att underlätta kontakterna med media, t.ex. genom att ta fram mallar för pressmeddelanden, debattartiklar och annonser. Dessutom anordnar vi en nationell pendlartävling i appen Commute greener i samarbete med VolvoIT.

Projektet driver webbsidan www.trafikantveckan.nu och har även en Facebooksida för projektet där man kan få fakta och inspiration samt testa sina kunskaper inom alternativ mobilitet.

Hållbar utveckling Väst representerar ES som projektledare för projektet, med stöd av Energikontoret i Skåne och i Örebro.

Kort sammanfattning av projektet 2014:

  • 35 142 personer deltog i någon aktivitet
  • 149 kommuner deltog
  • 323 aktiviteter arrangerades runt om i sverige. Specifika antaganden  ger att av de 35 142 personerna som tros ha deltagit i aktiviteter, har 3163 personer bytt till buss och 351 personer börjat cykla, vilket ger en årlig besparing på 3,25 3 GWh och 770 ton koldioxid. Commute greenertävlingen är inte medräknad här.
  • 316 mediaklipp, 7 pressmeddelanden och flera radioinslag publicerades under året + en Artikelserie på PLINGsidan i Metro Göteborg.  
  • Ca 3500 besökare på hemsidan och ett ständigt nyhetsflöde på  Facebooksidan under hela året. Under perioden 1 jan 2014 fram till 11 december 2014 hade Facebook-sidan 409 flikvisningar jämfört med 280 under 2013, 61 under 2012 och 30 under 2011.
  • 42 bidrag skickades in till fototävlingen #jagochmincykel
  • I simulatorerna för sparsam körning har 56 personer testat sparsam körning under årets Trafikantvecka. Med vissa antaganden har denna aktivitet bidragit till en årlig energibesparing på 13,6 MWh och 3574 kg koldioxid.
  • Minst 100 personer (inklusive föreläsare) deltog i webbinarierna om Trafikantveckan under mars 2014. Det ger 6,4 MWh el och 8,2 ton CO2 besparing i resor som inte behövde göras.
  • Rekord för Klimatmatchen där 2 000 barn och unga från 89 lag
  • Pendlartävlingen commute greener har haft 316 deltagare som registrerat sig i någon kommunutmaning, dvs så att vi kan  mäta statistik. Under perioden har också registrerats ytterligare minst 2000 personer i appen, vilket troligtvis är en följd av trafikantveckankampanjen och den annonsering som skett. Från de 316 deltagarna som valt att vara med i någon av våra kommunutmaningar så har det loggats 28 000 förbättringspoäng i appen, deltagarna har cyklat 11 500 km, åkt kollektivt 16 800 km och samåkt 1 700 km. Detta ger en årlig besparing på 57 ton CO2. Antaget att de ytterligare 2000 registrerade följer samma beteendemönster blir besparingen 362 ton sparad CO2.

 

Ämnen