Transportutbildning för energi- och klimatrådgivare

Transportutbildningen är en basutbildning och riktar sig till alla kommunala energi- och klimatrådgivare.

Transportutbildningen ger dig en kunskapsbas samt tips och idéer som underlättar ditt dagliga rådgivningsarbete.

Utbildningen riktar sig till alla kommunala energi- och klimatrådgivare. Transportutbildningen är en basutbildning, vilket innebär att den är obligatorisk för alla som arbetar som kommunala energi- och klimatrådgivare. Basutbildningarna är till för att ge kunskap, men även för att kvalitetssäkra arbetet så att alla rådgivare har samma grundkunskap.

Anmälan till utbildningstillfällena sker via kalendariet. (Se spalten till höger och klicka på rubriken för respektive utbildningstillfälle för att komma till anmälningsformulär).

Transportutbildningen ger dig en kunskapsbas samt tips och idéer som underlättar ditt dagliga rådgivningsarbete. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskaper om transporter ur ett energi- och klimatperspektiv, fordon och bränslens energi- och klimatpåverkan, verktyg för hållbart resande, grundläggande mekanismer för attityd- och beteendeförändringar samt redskap för att planera, genomföra och följa upp projekt och aktiviteter. Till detta ska läggas ett antal goda exempel och tips. Deltagarnas erfarenheter och kunskap kommer också få stor betydelse för kursen.

Utbildningens dag 1 startar kl 13 och avrundas med en gemensam middag på kvällen. Utbildningen pågår mellan kl 8-14 dag 2.

Transportutbildningen är i första hand till för kommunala energi- och klimatrådgivare. I mån av plats är även personal från de regionala energikontoren välkomna att delta.

Transportutbildningen har genomförts 11 gånger under 2010 och början av 2011. Innehållet i utbildningen har nu att omarbetas något baserat på erfarenheterna från dessa tillfällen och utvärderingar som gjorts. Utbildningen arrangeras av Energimyndigheten i samarbete med Trafikverket och föreningen Sveriges Regionala Energikontor med energikontoret Hållbar utveckling Väst som projektledare.

Kursen examineras genom en skriftlig tenta som delas ut under utbildningstillfället. Slutövningen innebär att du ska omsätta kunskaperna från utbildningen i praktiken. Din uppgift är att planera och genomföra minst en aktivitet för att öka intresset i din kommun för mer energi- och klimateffektiva transporter.

Under 2014 hålls utbildningen vid följande tillfällen:

- 8-9 April i Stockholm