Upphandlingsprojekt inom Uthållig Kommun

Upphandlingsprojektet inom Uthållig kommun syftar till att öka samverkan kring en miljöanpassad offentlig upphandling.

Ökad samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Upphandlingsprojektet syftar till att uppnå en mer miljöanpassad offentlig upphandling genom aktörssamverkan och kunskapshöjande aktiviteter. Det är ett samverkansprojekt mellan HUVs Kommunnätverk för hållbar utveckling och Energimyndighetens programm Uthållig kommun.

Kommuner har en stor möjlighet att minska sin miljöpåverkan genom att miljöanpassa sin upphandling. Under vintern/våren 2010/2011 genomförs ett antal workshops riktat till upphandlare/inköpare i uthålliga kommuner och Kommunnätverket för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Trafikverket, Miljöstyrningsrådet (MSR) och HUV som fokuserar på samverkan mellan olika funktioner i kommuner samt upphandling av transporter.

Inom projektet tas också en metod fram för samverkan i upphandlingsprocessen och efterföljande avtalsperiod.