Uthållig kommun - regional samordning

Hållbar utveckling Väst har i uppdrag av Energimyndigheten att samordna de nio kommunerna i Västra Götaland som deltar myndighetens program Uthållig kommun. Kommunerna som ingår i Västra Götalandsklustret är Alingsås, Borås, Falköping, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Ulricehamn, Vänersborg och Åmål. Borås och Ulricehamn är så kallade nestorskommuner och deltog även i pilotprojektet Uthållig kommun år 2003-2007. Det övergripande målet för programmet är att bidra till en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.

Hållbar utveckling Väst har i uppdrag av Energimyndigheten att samordna de nio kommunerna i Västra Götaland som deltar myndighetens program Uthållig k

Historik

På Energimyndighetens initiativ genomfördes pilotprojektet Uthållig kommun 2003-2007 tillsammans med 5 kommuner bland annat i syfte att utveckla de lokala aktörernas arbetssätt och bredda deras kunskapsbas inom energiområdet. I 2008 års regleringsbrev fick myndigheten uppdraget att anpassa programmet så att fler kommuner kan delta. Den 26 juni 2008 undertecknade representanter från mer än en femtedel av landets kommuner en avsiktsförklaring med Energimyndigheten om att arbeta för att göra det lokala samhället mer uthålligt.

 

Kommunerna som ingår i Västra Götalandsklustret är Alingsås, Borås, Falköping, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Ulricehamn, Vänersborg och Åmål. Borås och Ulricehamn är så kallade nestorskommuner och deltog även i pilotprojektet Uthållig kommun år 2003-2007.

 

Övergripande mål för programmet

Det övergripande målet för programmet Uthållig kommun 2008-2011 är att bidra till en hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.

Programmet ska leda till följande effekter som bidrar till det övergripande målet:

- att de deltagande kommunerna inom programmets ram och fortsatt efter programperiodens slut:

  1. genomför de åtgärder för energieffektivitet och energihushållning i sina verksamheter, fastigheter osv, som är lönsamma,
  2. tydliggör, prioriterar och åtgärdar energiaspekter inom kommunens ansvars- och verksamhetsområden i enlighet med en energi- och klimatstrategi,
  3. stimulerar medborgare och företag att genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivitet och energihushållning. Dessa effekter uppnås främst genom kommunens etablerade energi- och klimatrådgivning och näringslivsutveckling; 

- att resultat och goda exempel från programmet når och inspirerar även aktörer som inte deltar i programmet att åstadkomma motsvarande effekter; samt

- att programmets effekter ska nås resurseffektivt.