Uthållig idrott - stöd till idrottsföreningar som vill minska sin energipåverkan

Insatser för att hjälpa idrottsföreningar i Västra Götaland att sänka sin energiförbrukning.

Minska din förenings energikostnader och miljöpåverkan med hjälp av Uthållig idrott

Projektet Uthållig idrott kan hjälpa din idrottsförening att minska sina energikostnader och sin miljöpåverkan, så att ni kan lägga mer pengar där de hör hemma – på er idrott och era medlemmar.

Om er förening går med i projektet får ni information och hjälp med att organisera ert eget miljö- och klimatarbete. Ni får mallar för att kartlägga er förenings energianvändning och hjälp av er kommuns energi- och klimatrådgivare att gå igenom er anläggning och hitta möjliga besparingar vad gäller värme, el, vatten och belysning. Hållbar utveckling Väst, regionalt energikontor, bistår med massor av goda exempel och erfarenheter för att hjälpa er förening. 

Projektet görs i samband med Västergötlands idrottsförbund, och Västsvenska idrottsförbundet där det finns möjlighet att genom Idrottslyftet söka finansiering för de större åtgärder som ni kan behöva göra för att minska er energianvändning, era kostnader och er förenings klimatpåverkan.

Läs överenskommelse som redogör vad det innebär för er förening att vara med i projektet och hör sen av er till mig så sätter vi igång och gör er förening till en klimatsmart förening, som lägger mer pengarna där de hör hemma på er idrott och era medlemmar!

Om ni vill veta mer om Idrotslyftet hör då av er till kontaktpersonen i er förenings regionala idrottsförbund:

Västergötlands idrottsförbund
Sture Gustafsson, 010-476102, Sture.Gustafsson@sisu.o.se

Västsvenska Idrottsförbundet:
Anders Manheden, 0709-265830, Anders.manheden@vsif.se

 För att läsa mer on det nationella projketet, Uthållig Idrott: www.regionorebro.se/uthalligidrott

 

 

Relaterade nyheter

Träff i Göteborg om hur idrottsföreningar kan sänka sina energikostnader

Den 12 mars arrangeras en träff om Uthållig idrott i Göteborg. På träffen får idrottsföreningarna information om hur de kan spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader.

Idrottsföreningar bjuds in till träffar för sänkta energikostnader

Under november kommer tre informationsträffar om Uthållig Idrott arrangeras i Västra Götaland. På träffarna får idrottsföreningarna information om hur de kan spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader.

Nu ska idrotten i Västra Götaland spara energi

Mindre energi och mer pengar till idrott är målet när Hållbar utveckling Väst nu söker idrottsföreningar som vill sänka sin energiförbrukning och på så sätt både minska sin klimatpåverkan och minska sina kostnader. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.