Ventilationsbroschyr

Projektet syftar till att öka kunskap om ventilation hos allmänheten och hos energi- och klimatrådgivare samt hos intresserade experter.

Ventilera rätt - bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

En god ventilation är en nödvändighet för såväl människans som husets goda hälsa. Därför har vi tagit fram ett informationsmaterial om ventilation i småhus öka möjligheterna till ett sunt inomhusklimat. Genom att på ett förståligt sätt beskriva de olika ventilationssystemens principiella uppbyggnad och funktion ger vi varje boende / husägare / företag möjligheten att själv kunna styra sin ventilation på ett förnuftigt sätt. Samtidigt viser vi även upp risker som finns med de olika systemen samt hur ett utbyte från det befintliga systemet till ett annat kan innebära nya risker och då kräva andra förutsättningar för byggnaden.

Projektet har tagit fram informationsmaterialet som består av en broschyr på 20 A4-sidor, anpassad för allmänheten. Broschyren kan beställas från Energimyndigheten. Ett mer omfattande och djupgående kompendium riktat till energikontoren och energi- och klimatrådgivarna kan nerladdas som pdf-version (se under rubrik "Nyheter" i detta projekt). Det kommer även att erbjudas utbildningar under hösten 2012 (ligger dock utanför det nuvarande projektet).

Broschyren kan beställas eller läsas som pdf på Energimyndighetens webbshop.

Kompendium kan laddas ner här.

 

Relaterade nyheter

Ventilationsbroschyr åter i tryckt form

Tryckt broschyr

Kompendium ventilation och inomhusklimat

Som en del av projektet Ventilationsbroschyr utarbetades, utöver broschyren "Ventilera rätt", även ett kompendium (pdf).

Nu finns broschyren om ventilation av hus och lägenheter att ladda ner

Nu finns ventilationsbroschyren "Ventilera rätt" att ladda ner som pdf eller beställa hos Energimyndigheten. Broschyren som på ett begripligt sätt förmedlar praktisk och teoretisk kunskap rörande ventilation, riktar sig till allmänheten och Energi-och klimatrådgivare.

Ventilationsbroschyr och ventilationsutbildning

För att bidra till ökat kunskap inom ventilation och inomhusklimat hos allmänheten och energi- och klimatrådgivare har Hållbar utveckling Väst under 2011 skrivit en broschyr och ett kompendium om ventilation som vänder sig till villa- och lägenhetsägare.