Verktyg för hållbar planering och exploatering

Genom att fokusera på konkreta verktyg i den fysiska planeringen syftar delprojektet till att bidra till ett mer hållbart utnyttjande av mark, vatten och luft.

Verktyg för hållbar planering och exploatering

Åtta kommuner deltar nu i en fristående fortsättning på delprojektet Hållbar planering och exploatering. 2008 års delprojekt kallar vi "Verktyg för hållbar planering och exploatering" och som namnet antyder, har vi de konkreta verktygen i fokus; metoder, modeller, riktlinjer, arbetssätt m.m. som kan vara ett stöd i planeringsarbetet.

I arbetsgruppen ingår åtta kommuner och från varje kommun minst två representanter.

"Hållbar planering och exploatering" var ett delprojekt inom fokusområdet "Lokal planering för hållbarhet".

Syftet med delprojektet som drevs under 2007 var att ta fram verktyg och metoder som gör att mål för hållbar utveckling på ett tydligare sätt slår igenom i den fysiska planeringen exempelvis i detaljplanering, bygglov eller via exploateringsavtal etc. Därigenom kunde projektet bidra till ett mer hållbart utnyttjande av mark, luft och vatten.

Du kan läsa mer om projektet i projektplanen som återfinns under dokument.