Sol i Väst

Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad. Nu söker vi nya offentliga organisationer som vill delta i nätverket.

Vi fördjupar satsningen på solel i Västra Götaland

Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad. Syftet är att deltagarna ska bygga solelanläggningar och vara en föregångare för andra offentliga aktörer, företag och privatpersoner. Nu söker vi nya kommuner och kommunala bolag som vill delta i nätverket – kontakta projektledare Amar Ðelilović för mer information.

Arbetet i Sol i Väst-nätverket startade 2013 och fram till 2016 byggde 23 deltagare upp sin kompetens och installerade 27 anläggningar med totalt 4400 kvadratmeter solceller. Nu fortsätter vi arbetet i nätverket dels genom att nuvarande deltagare fördjupar sina kunskaper om solenergi och dels genom att nya deltagare knyts till nätverket för att utveckla sin grundläggande beställarkompetens. Målet är också att Sol i Väst ska bli en plattform för den regionala solcellssatsningen i stort, bland annat genom att bygga en webbportal om solenergi och knyta aktörer utanför nätverket till plattformen.

Nätverksarbete på två nivåer

De nätverksdeltagare som startar med liten tidigare erfarenhet bygger upp sin kompetens och målsättningen är att varje deltagare installerar i genomsnitt minst 200 kvadratmeter solceller. Beställarkompetensen byggs upp inom fyra områden: förstudie, upphandling, installationsfas och drift/uppföljning.

De som startar på mer avancerad nivå fördjupar sin kompetens inom minst fem fokusområden som deltagarna pekar ut som viktiga. Exempel på sådana områden är ekonomisk kalkyl för solceller, kommunikation av satsningar på solel, brand och räddningstjänst, solceller på mark, djupare kunskap inom mätning och uppföljning och fler tekniska erfarenheter.

Webbportal med solelsfakta

Inom projektet har vi byggt en webbportal för solenergiinformation i Västra Götaland. På portalen kommer det att finnas statistik över installationer, lokala regelverk och strategier, byggregler med mera.  Webbplatsen utgör en grund för offentliga aktörer, företag och privatpersoner att utvärdera möjligheterna till egna solcellsinstallationer. Du hittar den på www.solivast.nu

Finansiärer

Länsstyrelsen logo

 

Relaterade nyheter

"Solceller för mindre aktörer" - regler, teknik och ekonomi för dig som vill producera egen solel

Taklutning, väderstreck och anläggningsstorlek - en villaägare, bostadsrättsförening eller ett företag som vill börja producera egen solel ställs inför många frågor. I rapporten "Solceller för mindre aktörer" hittar du information om regler, teknik och ekonomi vid installation av en småskalig solcellsanläggning.

Storsatsning på solel för fastighetsägare i Västra Götaland

Nu tar Västsveriges privata fastighetsägare tag i solenergifrågan på allvar. Med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Fastighetsägarna GFR startas nu en omfattande och unik utbildning för att få fler fastighetsägare att våga investera i solel.

Nu lanserar vi webbplattformen för Sol i Väst

Efter ett intensivt arbete under hösten är nu solelprojektet Sol i Västs webbsida på plats (www.solivast.nu). Det är en plattform för information om projektet, men kanske ännu mer en kunskapskälla för offentliga organisationer (och andra) som är på gång med solcellsinstallationer.

Första solelanläggningen i Sol i Väst II installerad

410 m² solceller som ger el till äldreboendet Solrosen - först ut att installera och slutbesiktiga en solelanläggning inom Sol i Väst II blev Stubo i Ulricehamn.

”Solceller för villatak” - regler, teknik och ekonomi för dig som vill producera egen solel

Taklutning, väderstreck och anläggningsstorlek - en villaägare som vill börja producera egen solel ställs inför många frågor. I rapporten ”Solceller för villatak” hittar du information om regler, teknik och ekonomi vid installation av en småskalig solcellsanläggning i Sverige.

"Det kan i princip inte bli bättre förutsättningar att investera i solel än nu"

Låga priser på solceller, hög verkningsgrad, bra subventioner – den första träffen med solelprojektet Sol i Väst var fylld av inspirerande exempel och argument för att installera solceller. Men också handfasta tips om hur projektdeltagarna ska komma igång med sitt arbete.

Mer pengar till solcellsstöd

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 91 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Länen med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Stockholm.

Alla projekt