Sol i Väst 2013-2016

Sol i Väst är en överenskommelse som syftar till att få kommuner och organisationer i Västra Götaland att investera i solcellsanläggningar. Överenskommelsen är en del av Smart Energi, Västra Götalands klimatstrategi.

Västra Götaland satsar på solel

Om Sol i Väst
Sol i Väst är en överenskommelse som syftar till att få kommuner och organisationer i Västra Götaland att investera i solcellsanläggningar. Målet är att de 23 deltagarna tillsammans ska installera 4000 kvadratmeter solceller till juni 2016. Syftet är dessutom att det ska inspirera fler organisationer att satsa på egen solel. Överenskommelsen leds av Skövde kommun.

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hållbar utveckling Väst, Chalmers, SP och Svensk Solenergiförening tog initiativ till överenskommelsen för att öka produktionen av solel i Västra Götaland och på så sätt bidra till minskad klimatpåverkan och ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

Kopplat till överenskommelsen finns ett projekt, också kallat Sol i Väst, som ger de deltagande organisationerna stöd genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning. Projektet leds av Hållbar utveckling Väst med finansiering från Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Energimyndigheten. Med dokumentation och kommunikation ska projektet inspirera både deltagare och andra organisationer att ta steget att investera i solel.

Läs mer om de överenskommelser som drivs i Västra Götaland för att bryta beroendet av fossil energi till 2030 och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Deltagare i Sol i Väst

 • Melleruds kommun
 • Lilla Edet - Leifab
 • Öckerö - ÖBO
 • Bengtsfors kommun
 • Munkedals kommun
 • Hjo kommun
 • Falköpings kommun
 • Lerums kommun
 • Alingsås kommun
 • Sotenäs kommun
 • Skövde kommun
 • Lidköpings kommun
 • Lokalförvaltningen Göteborgs stad
 • Framtiden AB
 • Göteborg Energi
 • Fristadsbostäder
 • Högskolan i Väst
 • Chalmers
 • SP
 • Vänerenergi AB
 • OBV2 ek.för. och Knäpplan vind II ek.för.
 • Uddevalla kommun
 • Vänersborgsbostäder

 

Relaterade nyheter

Stor uppslutning på Sol i Väst-konferens

Stämningen var på topp på avslutningskonferensen för Sol i Väst som lockade närmare 90 engagerade deltagare. Bland de medverkande fanns representanter för kommuner, företag och andra organisationer med intresse för solenergi. 

Sol i Väst fick solenergipriset för årets prestation

Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun fick priset för årets prestation för sitt arbete med Sol i Väst när svenska solenergipriset delades ut på Solforum.

Regeringens nya solcellsstöd och klimatsatsning

Regeringen ökar stödet till installation av solceller till 225 miljoner kronor 2016 och 390 miljoner kronor per år 2017–2019. Effektgränsen för skattefri solel blir 255 kW per juridisk person.

Alla projekt