Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Horizon 2020

Horizon 2020
EU:s ramprogram för forskning och innovation. Hållbar utveckling Västs uppdrag är att öka kännedomen om arbetsprogrammet Säker, ren och effektiv energi

Sol i Väst

Vi fördjupar satsningen på solel i Västra Götaland
Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad.

Nätverk för energieffektivisering

I våra nätverk hjälper företagen varandra med energieffektivisering
Hållbar Utveckling Väst driver företagsnätverk i Västra Götaland för att stödja företagen i deras arbete med energieffektivisering.

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vi hjälper företag att söka stöd för och genomföra energikartläggningar
Hållbar utveckling västs projekt för att stödja företag i Västra Götaland före, under och efter en energikartläggning.

Solenergidagarna 2013/2014

Europeisk kampanj som pågår under hela maj månad, då man lyfter fram solenergi på olika sätt.
Europeisk kampanj som pågår under hela maj månad, då man lyfter fram solenergi på olika sätt.

Sol i Väst 2013-2016

Västra Götaland satsar på solel
Sol i Väst är en överenskommelse mellan 23 kommuner och andra organisationer om att investera i solcellsanläggningar. Sol i Väst stöttar deltagarna genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning.

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag
En förstudie kring vilka faktorer som gör energiprojekt riktade till företag framgångrika.

Bioenergi och ånga i industrin

Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri
Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri

Nätverk för förnybar värme

Nätverk för förnybar värme
En nationell kraftsamling för att sprida fördelarna om kombinationen av sol- och pellets

Uthållig idrott - stöd till idrottsföreningar som vill minska sin energipåverkan

Minska din förenings energikostnader och miljöpåverkan med hjälp av Uthållig idrott
Projektet ligger under det nationella projektet som organiserars av Energikontoret Regionförbundet Örebro