Energieffektivisering

Fixa Laddplats!

Fixa laddplats till bostaden!
Fixa Laddplats utbildar bostadsrättsföreningar och samfälligheter om att installera laddplatser till elfordon.

Green Building A-Z

Kompetensutveckling och samarbete för ett hållbart byggande
Interreg ÖKS projekt, kompetens- och samarbetsutveckling inom hållbart byggande genom hela värdekedjan.

Nätverk för energieffektivisering

I våra nätverk hjälper företagen varandra med energieffektivisering
Energikontor Väst driver företagsnätverk i Västra Götaland för att stödja företagen i deras arbete med energieffektivisering.

Stöd för energikartläggning i företag

Vi hjälper företag att minska energianvändningen
Energikontor Västs projekt för att stödja företag i Västra Götaland före, under och efter en energikartläggning.

Nationella noder för lågenergibyggnader

Nationella noder för lågenergibyggnader
Nationella noder för lågenergibyggnader

Rådgivning kring kyl- och värmeanläggningar

Rådgivning kring kyl- och värmeanläggningar, baserat på EU-direktivet angående EPDB2
Projektets syfte är att öka takten i genomförandet av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda samt bidrag till utrustning eller utbyte av äldre och feldimensionerade system för kyla och värme.

Marknadsöversikt energieffektiva småhus, etapp 3

Marknadsöversikt energieffektiva småhus, etapp 3
Vi tar fram en marknadsöversikt över energieffektiva småhus från svenska husleverantörer, till hjälp för den som ska beställa ett nytt hus.

KOMTOP - Kommunala Totalprojekt i praktiken

KOMTOP - Kommunala Totalprojekt i praktiken
Projektet kommunala Totalprojekt i praktiken ska ge stöd åt 10 kommuner att genomföra ett Totalprojekt

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag
En förstudie kring vilka faktorer som gör energiprojekt riktade till företag framgångrika.

Energiledning Light - Energiledningssystem för lokal utveckling

Energiledningssystem för att öka kostnadseffektiviteten
Att implementera ett energiledningssystem kan spara många kostnader för företag