Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Projektet syftar till att förbättra utvärderingen av energi- och klimatrådgivarnas samt energikontorens arbete. I projektet kartlägger vi metoder för utvärdering, skriver en kort praktisk handbok och arrangerar en utbildning för rådgivarna och energikontoren.

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Projektets delar:

  • Kartläggning av både utvärderingsmetoder som används idag och metoder som är nya för energi- och klimatrådgivarna samt energikontoren.

  • Anpassning och testning av utvärderingsmetoder lämpliga för typiska aktiviteter som genomförs av energi- och klimatrådgivare och energikontor.

  • En kort handbok tas fram och en utbildning arrangeras för att underlätta för energi- och klimatrådgivarna samt energikontoren att använda bra och anpassade utvärderingsmetoder och öka andelen aktiviteter som utvärderas.

Relaterade nyheter

Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.